martes, 10 de abril de 2018

Enquesta

ENQUESTA DE QUALITAT A LES FAMILIES DEL CENTRE (ESO)

ENQUESTA ANÒNIMA DE SATISFACCIÓ - FAMÍLIES AMB ALUMNES A ESO

1.- Quin és el seu grau de satisfacció amb la Proposta Educativa religiosa dels Col·legis Franciscans?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

2.- Quin és el seu grau de satisfacció amb el nivell d'exigència acadèmica del Centre?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

3.- Quin és el seu grau de satisfacció amb la resolució de problemes de convivència/disciplina del Centre?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

4.- Quin és el seu grau de satisfacció amb el funcionament en general del Centre?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

5.- Quin és el seu grau de satisfacció amb les activitats religioses i formació en valors cristians que es realiltzen en el Centre?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

6.- Quin és el seu grau de satisfacció amb la tasca realitzada des de la direcció del col·legi?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

7.- Quin és el seu grau de satisfacció amb el treball realitzat pel tutor del seu fill/a?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

8.- Quin és el seu grau de satisfacció amb l'atenció rebuda per part del Departament d'orientació?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

9.- Quin és el seu grau de satisfacció amb l'atenció rebuda a secretaria?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

10.- Quin és el seu grau de satisfacció amb el servei de menjador?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

11.- Quin és el seu grau de satisfacció amb el servei de porteria?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

5

MOLT SATISFET

12.- Quin és el seu grau de satisfacció amb el servei de neteja?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

13.- Quin és el seu grau de satisfacció amb l'APP del Centre?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

14.- Quin és el seu grau de satisfacció amb la pàgina WEB del centre?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

15.- Quin és el seu grau de satisfacció amb el servei de guarderia del matí i la sala d'estudis del migdia?

MOLT POC SATISFET

1

2

3

4

MOLT SATISFET

16. Sou usuaris de l'App de comunicacions del centre?

SI

NO

17.- Per acabar, li agradaria fer algún comentari o suggeriment sobre aspectes que no hagin estat reflectits en aquest qüestionari?

La vostra resposta

ENVIA

No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google.

Aquest formulari s'ha creat dins del domini Col·legi Sant Francesc. Informeu d'un ús inadequat - Condicions del Servei - Termes addicionals

 Formularis

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.